Nhà thuốc Quang Minh

Nhờ sử dụng phần mềm Bán hàng 365, tôi có thể quản lý hàng hóa bằng mã vạch nên công việc bán hàng, quản lý hàng tồn kho trở nên đơn giản và dể dàng hơn trước rất nhiều.

Nhà thuốc Quang Minh
Bình chọn bài viết