Tất cả khách hàng

Nhà thuốc Quang Minh Nhờ sử dụng phần mềm Bán hàng 365, tôi có thể quản lý hàng hóa bằng mã vạch nên công việc bán hàng, quản lý hàng tồn kho trở nên đơn giản và dể dàng hơn trước rất nhiều.