Nhà thuốc Đông Dương

Tối cảm thấy quá đau đầu khi quản lý những mặt hàng thuốc tây trên sổ sách. Tồn kho, lô, hạn sử dụng ko thể kiểm soát được. May măn là tôi tìm được phần mềm 365. Phần mềm này rất tốt.

Nhà thuốc Đông Dương
Bình chọn bài viết