Tất cả khách hàng

Nhà hàng Trung Hằng Áp dụng phần mềm quản lý bán hàng 365 vào nhà hàng rất tiện lợi. Phần mềm này rất thông minh mà lại dễ sử dụng, giúp cửa hàng tính tiền và quản lý tình trạng phòng bàn rất tôt.