Tất cả khách hàng

Nhà hàng  Sơn Anh 308 Đây là một phần mềm rất tốt phần mềm rất linh động trong quản lý nhà hàng, tôi thấy cũng rất dễ sử dụng. Tôi cũng đã tìm hiểu rất nhiều phần mềm và quyết định chọn phần mềm 365.