Tất cả khách hàng

Nhà hàng Korea House Phần mềm quản lý nhà hàng 365 rất thông minh, nghiệp vụ quản lý bàn đơn giản, thời điểm mới khai trương việc quản lý vận hành là điều quan trọng nhất ,365 đã hỗ trợ Korea House rất nhiều.