Nhà hàng Korea House

phần mềm quản lý Nhà hàng

Phần mềm quản lý nhà hàng 365 rất thông minh, nghiệp vụ quản lý bàn đơn giản, thời điểm mới khai trương việc quản lý vận hành là điều quan trọng nhất ,365 đã hỗ trợ Korea House rất nhiều.

Nhà hàng Korea House
Bình chọn bài viết