Tất cả khách hàng

Nhà hàng Hoa An Viên Chúng tôi thấy phần mềm quản lý nhà hàng của các bạn rất hay, với mô hình order và in báo đến các  bộ phận rà đồ tự động giúp nhà hàng tăng hiệu xuất bán hàng cảo hơn hẳn. Cảm ơn 365