Nhà hàng Cường Tráng

Có thể nói đây là phần mềm tốt đặc biệt là nghiệp vụ quản lý nhà hàng rất hay. Phần mềm 365 khác hẳn so với phần mềm trước tôi đã dùng nó rất chuyên nghiệp. Chúc các bạn thành công.

Nhà hàng Cường Tráng
Bình chọn bài viết