Tất cả khách hàng

Nhà hàng Cường Tráng Có thể nói đây là phần mềm tốt đặc biệt là nghiệp vụ quản lý nhà hàng rất hay. Phần mềm 365 khác hẳn so với phần mềm trước tôi đã dùng nó rất chuyên nghiệp. Chúc các bạn thành công.