Tất cả khách hàng

Nhà hàng Chotto Obento cung cấp nhiều thực đơn món ăn ngon đang sử dụng POS365.

Nhà hàng Chotto Obento

Nhà hàng Chotto Obento cung cấp nhiều thực đơn món ăn ngon đang sử dụng POS365. Nó giúp nhân viên thanh toán cho hóa đơn từng bàn một cách nhanh chóng và chính xác. Màn hình hiển thị bàn ăn và thực đơn dễ dàng, chúng tôi cũng có thể nhanh chóng sắp xếp chỗ ngồi cho khách nhờ vào phần mềm này.