Tất cả khách hàng

Cửa hàng Mojo sữa hạt sau một thời gian sử dụng POS365 cảm thấy việc kinh doanh trở nên thuận lợi hơn rất nhiều.

Mojo sữa hạt

Cửa hàng Mojo sữa hạt sau một thời gian sử dụng POS365 cảm thấy việc kinh doanh trở nên thuận lợi hơn rất nhiều. POS365 giúp cửa hàng tiết kiệm thời gian khi không phải nhận order bằng giấy, khách hàng cũng cảm thấy thích hơn vì order với màn hình thu ngân đẹp mắt.