MK Coffee

Sau khi dùng phần mềm quản lý bán hàng 365 tôi thấy hiệu xuất bán hàng của cửa hàng tốt hơn rất nhiều, quản lý theo phòng, bàn và tính tiền cho khách rất hay. Cảm ơn phần mềm 365 !

 

MK Coffee
Bình chọn bài viết