Tất cả khách hàng

L'ang Farm - Đặc sản Đà Lạt cảm thấy rất vui vì đã chọn được phần mềm quản lý phù hợp cho cửa hàng của mình.

L'ang Farm - Đặc sản Đà Lạt

L'ang Farm - Đặc sản Đà Lạt cảm thấy rất vui vì đã chọn được phần mềm quản lý phù hợp cho cửa hàng của mình. Nhờ vào phần mềm, mọi hàng hóa của cửa hàng được kiểm tra nhanh chóng, hạn sử dụng được nhìn rõ ngay trên phần mềm, giúp chúng tôi có thể quản lý hàng hoá và tiêu thụ, thực hiện khuyến mãi khi gần hết hạn sử dụng.