Tất cả khách hàng

Khu trò chơi trẻ em tạo AEON MALL sử dụng POS365 để quản lý dịch vụ vui chơi cho trẻ em.

Khu trò chơi trẻ em Baby Point

Khu trò chơi trẻ em tạo AEON MALL sử dụng POS365 để quản lý dịch vụ vui chơi cho trẻ em. Ngoài ra, chúng tôi cũng cung cấp một số đồ ăn vặt cho trẻ em. POS365 giúp kiểm soát được mọi hoạt động kinh doanh. Giúp tôi tiết kiệm thời gian khi quản lý, mọi hoạt động bán hàng trở nên chuyên nghiệp hơn.