Tất cả khách hàng

Karaoke Oscars Sử dụng phần mềm quản lý Karaok của 365 tôi rất hài lòng, việc tính tiền giờ đơn gian hơn trước rất nhiều. Đặc biệt tôi có thể kiểm soát được doanh thu ban đêm ngay cả khi đang ở nhà, cảm ơn phần mềm 365