Karaok Đông Phương

Màn hình chọn thực đơn và tính tiền giờ rất thông minh, cảm ơn các bạn 365 đã giúp chúng tôi giải quyết được các khó khăn liên quan đến dịch vụ hát karaok bằng phần mềm đám mây.

Karaok Đông Phương
Bình chọn bài viết