Tất cả khách hàng

Karaok Galaxy Club Phần mềm quản lý quản lý Karaok 365 giúp chúng tôi quản lý rất tốt phòng bàn, thực đơn và dịch vụ của chúng tôi. Tôi rất hài lòng về phần mềm này. Cảm ơn các bạn.