Tất cả khách hàng

Gà ngon Đại Hải Chúng tôi quyết định mở thêm cở sở gà Đại Hải áp dụng phần mềm quản lý bán hàng 365 vào quản lý, order bằng Ipad, in phiếu tự động trên rất nhiều bộ phân chế biến. Phần mềm này thật tuyệt.