Điện tử Bình Ngân

Phần mềm bán hàng 365 thực sự đơn giản, vợ chồng chúng tôi kinh doanh 4,5 năm rất ngại dùng phần mềm nhưng với 365 chúng tôi hoàn toàn quản lý được tồn kho & công nợ khách hàng 1 cách dễ dàng nhất.

Điện tử Bình Ngân
Bình chọn bài viết