Tất cả khách hàng

Điện lạnh Tài Huy Trước đây tôi rất khó khăn trong vấn đề quản lý hàng hóa, quản lý về tình hình thu chi của cửa hàng. Sau khi sử dụng phần mềm 365 giúp tôi quản lý thật hiệu quả.Cảm ơn phần mềm bán hàng 365.