Tất cả khách hàng

Đậu đỏ Coffee Với phần mềm 365 mình có thể cho khách hàng tự chọn món trên thiết bị di động tự động gửi đến màn hình thu ngân và thanh toán dễ dàng cho khách. Tôi rất hài lòng với phần mềm này.