Công ty Nhật Minh

Phần mềm bán hàng 365 rất hay giúp Công ty chúng tôi quản lý hàng hoá, in phiếu, tự động tính tiền đối với tất cả mặt hàng sắt thép, nhôm.. của công ty theo các barem khác nhau. Phần mềm này rất thông minh.

Công ty Nhật Minh
Bình chọn bài viết