Tất cả khách hàng

Công nghệ chiếu sáng ILIKE Chúng tôi kinh doanh hàng ngàn thiết bị Led, việc bán hàng dùng Excel trước đây rất vất vả. Sử dụng phần mềm quản lý cửa hàng điện của 365 giúp chúng tôi tìm kiếm và tính giá trị đơn hàng , kiểm soát tồn kho thật tiện lợi.