Tất cả khách hàng

Coffee No 58 Tôi thấy các bạn có một giải pháp rất thông minh cho cửa hàng chúng tôi. Việc sử dụng quá đơn giản mà vẫn chuyên nghiệp. Một chiếc IPAD tôi có thể quản lý cả cửa hàng của tôi với hệ thống thanh toán và in trực tiếp trên IPAD.