Tất cả khách hàng

Cửa hàng Buffet Mì Ly được giới thiệu từ một người bạn, sử dụng POS365 và nhận thấy việc bán hàng trở nên nhanh chóng hơn.

Buffet Mì Ly

Cửa hàng Buffet Mì Ly được giới thiệu từ một người bạn, sử dụng POS365 và nhận thấy việc bán hàng trở nên nhanh chóng hơn. Giao diện sử dụng bắt mắt, không mất quá nhiều thời gian để làm quen. Nó giúp cho thao tác bán hàng vào thời điểm đông khách trở nên nhanh và hiệu quả.