Tất cả khách hàng

Bỉm sữa Khôi Minh Quản lý cửa hàng bỉm sữa bằng đầu đọc mã vạch & phần mềm đơn gian giúp cửa hàng tôi dám nhập thêm hàng trăm mặt hàng mới về để kinh doanh, thực sự phần mềm rất hay ai cũng có thể sử dụng.