Au Coffee

Tôi rất thích tính năng oder bằng thiế bị di động của phần mềm 365. Thật sự rất chuyên nghiệp, giảm bớt được nhân lực, tôi có thể kiểm soát được tình hình kinh doanh nhà hàng của tôi bất cứ lúc nào.

Au Coffee
Bình chọn bài viết