Tôi có thể chỉnh sửa lại các hàng hóa trong hóa đơn đã bán không?

Hỗ trợ – Hỏi đápTôi có thể chỉnh sửa lại các hàng hóa trong hóa đơn đã bán không?
Admin Nhân viên hỏi 3 năm trước

Phần mềm 365 không giống như các phần mềm đơn giản khác , bạn hoàn toàn có thể chỉnh sửa toàn bộ thông tin trên hóa đơn nếu được phân quyền.

Tôi có thể chỉnh sửa lại các hàng hóa trong hóa đơn đã bán không?
Bình chọn bài viết