Fashi 42

Chúng tôi có cách thức tính hoa hồng linh động cho các đại lý & nhân viên bán hàng, phần mềm quản lý cửa hàng thời trang 365 là phần mềm duy nhất giúp Fashi có thể quản lý được nghiệp vụ này, rất tuyệt vời.

Fashi 42
Bình chọn bài viết