Tất cả khách hàng

ibi Hairdressing SALON Hệ thống tính hoa hồng cho nhân viên rất tuyệt vời, tính được hoa hồng cho cả các nhân viên thợ chính & thợ phụ. Tôi thấy phần mềm quản lý spa của 365 đang rất mạnh về tính năng này cho các Spa.