Simple Coffee

Phần mềm quản lý nhà hàng trên Ipad của 365 thực sự tiện lợi, chỉ cần cầm Ipad ghi món, báo chế biến và thanh toán nhanh , chi phí của các bạn cũng khá hợp lý, tôi đánh giá rất cao công nghệ của các bạn.

Simple Coffee
Bình chọn bài viết