Tất cả khách hàng

Simple Coffee Phần mềm quản lý nhà hàng trên Ipad của 365 thực sự tiện lợi, chỉ cần cầm Ipad ghi món, báo chế biến và thanh toán nhanh , chi phí của các bạn cũng khá hợp lý, tôi đánh giá rất cao công nghệ của các bạn.