Tất cả khách hàng

Ốc Ken Sài Gòn Tôi thích cách các bạn xây dựng giải pháp nhà hàng thông minh ứng dụng Order bằng Ipad rất linh hoạt, tương lai Ốc Ken Saigon sẽ đồng hành cùng 365 tại thị trường Úc.