Tất cả khách hàng

Nhà hàng trâu tươi Minh Đức Trước kia những hoá đơn thanh toán cho khách hàng tôi toàn phải viết bằng tay rất mất thời gian và hay bị nhầm lẫn. Bây giờ tôi dùng phần mềm bán hàng 365 in tất cả các hoá đơn từ máy tự động tính tiền rất chuyên nghiệp và chính xác.