Tất cả khách hàng

Nhà hàng Natura - Phương Nguyên Áp dụng giải pháp nhà hàng thông minh, đồng bộ quy trình 3 bộ phận Order => Thu Ngân => Bếp giúp nhà hàng tăng tính chuyên nghiệp. Giảm bớt nhiều khâu trong việc vận hành nhà hàng, đặc biệt là giảm bớt được nhân lực phục vụ.