Nhà hàng Natura – Phương Nguyên

Áp dụng giải pháp nhà hàng thông minh, đồng bộ quy trình 3 bộ phận Order => Thu Ngân => Bếp giúp nhà hàng tăng tính chuyên nghiệp. Giảm bớt nhiều khâu trong việc vận hành nhà hàng, đặc biệt là giảm bớt được nhân lực phục vụ.

Nhà hàng Natura – Phương Nguyên
Bình chọn bài viết