Tất cả khách hàng

Nhà hàng Lẩu Nấm 153 Phần mềm này có giao diện bên nhà hàng rất hay tôi thấy rất chuyên nghiệp. Tôi cũng đã tìm hiểu nhiều phần mềm khác rồi nhưng thật sự phần mềm 365 tôi ưng nhất. Tôi đánh giá cao phần mềm này.