Tất cả khách hàng

Maxx Coffee Order bằng Ipad, báo chế biến bằng các phiếu in rất tuyệt vời. Giải pháp quản lý nhà hàng thông minh của 365 thực sự hiệu quả với các quán cà phê nhiều khu vực như Maxx, cảm ơn các bạn 365.