Tất cả khách hàng

Mai Hương Bakery Ứng dụng phần mềm vào quản lý đặt bánh, sản xuất bánh giúp cửa hàng tiết kiệm được nhiều thời gian và nhân lực. Dự trù nguyên vật liệu sản xuất trong phần mềm rất hay.