Mai Hương Bakery

Ứng dụng phần mềm vào quản lý đặt bánh, sản xuất bánh giúp cửa hàng tiết kiệm được nhiều thời gian và nhân lực. Dự trù nguyên vật liệu sản xuất trong phần mềm rất hay.

Mai Hương Bakery
Bình chọn bài viết