Tất cả khách hàng

Lẩu ngon số 1 Giờ thì tôi hiểu rằng dùng phần mềm vào quản lý nhà hàng thật sự hữu ích. Phần mềm bán hàng 365 giúp tôi quản lý toàn bộ việc hoạt động của nhà hàng, in thanh toán chính xác chuyện nghiệp rất tiên. Tôi cảm ơn phần mềm 365.