Khương Nguyễn Fashion

Bán hàng rất đơn giản, tính năng in mã vạch bằng máy in A4 giúp chúng tôi tiết kiệm được nhiều chi phí khi dán nhãn lên quần áo. Chúc phần mềm quản lý bán hàng 365 thành công.

Khương Nguyễn Fashion
Bình chọn bài viết