Tất cả khách hàng

Khương Nguyễn Fashion Bán hàng rất đơn giản, tính năng in mã vạch bằng máy in A4 giúp chúng tôi tiết kiệm được nhiều chi phí khi dán nhãn lên quần áo. Chúc phần mềm quản lý bán hàng 365 thành công.