Tất cả khách hàng

Karaok Passion Phần mềm quản lý quán Karaok của 365 rất tuyệt vời, tôi có thể kiểm soát được tình trạng các phòng & tính tiền phòng trong vòng 30s. Hệ thống tính giờ tự động giúp tôi không phải ghi nhớ giờ khách vào phòng.