Tất cả khách hàng

Hiệu thuốc Chính Tâm Giờ tôi bán hàng bằng mã vạch, quản lý sản phâm cả lô, date, in phiếu thanh toán cho khách hàng kèm hướng dẫn sử dụng đơn thuốc. Thật sự rất tiện lợi