Hiệu thuốc Chính Tâm

Giờ tôi bán hàng bằng mã vạch, quản lý sản phâm cả lô, date, in phiếu thanh toán cho khách hàng kèm hướng dẫn sử dụng đơn thuốc. Thật sự rất tiện lợi

Hiệu thuốc Chính Tâm
Bình chọn bài viết