Gugi Coffee

Tôi thực sự ấn tượng với phần mềm quản lý nhà hàng 365, thao tác tính tiền phòng bàn rất trực quan và thuận tiện, đặc biệt trên 1 bàn có thể tạo nhiều hóa đơn cho khách. Tôi sẽ áp dụng giải pháp nhà hàng thông minh để vận hành quán cafe.

Gugi Coffee
Bình chọn bài viết