Tất cả khách hàng

Điện lạnh Mạnh Ngọc Trước kia tối rất khó khăn trong việc quản lý hàng hóa, phần mềm bán hàng 365 giúp tôi rất nhiều trong việc quản lý hàng hóa, mã sản phẩm, bán hàng rất nhanh và quản lý mọi hoạt động trong cửa hàng. Cảm ơn phần mềm 365.