Tất cả khách hàng

Tạp hóa Phương Hảo Sử dụng phần mềm quản lý bán hàng 365 tất cả hàng hóa trong cửa hàng của tôi đều được bán bằng mã vạch tự động cộng tiền rất nhanh và tiện lợi. Giờ tôi cũng không cần phải nhớ giá sản phẩm mà vẫn có thể bán hàng. Tôi thấy nhàn đi rất nhiều.