POS365.VN luôn hỗ trợ bạn 24/7Với hàng trả, tôi có phải làm thêm bước nhập kho lại món hàng đó một lần nữa không ?
admin Nhân viên hỏi 2 năm trước
  • 365 là hệ thống quản lý rất thông minh, với những món hàng khách hàng đổi trả, hệ thống
  • 365 sẽ tự động nhập lại món hàng đó vào kho mà không cần khách hàng thao tác.