Bán hàng 365 luôn hỗ trợ bạn 24/7Tôi có thể chỉnh sửa lại các hàng hóa trong hóa đơn đã bán không?
admin Nhân viên hỏi 11 tháng trước

Phần mềm 365 không giống như các phần mềm đơn giản khác , bạn hoàn toàn có thể chỉnh sửa toàn bộ thông tin trên hóa đơn nếu được phân quyền.