POS365.VN luôn hỗ trợ bạn 24/7Tôi có thể chỉnh sửa lại các hàng hóa trong hóa đơn đã bán không?
admin Nhân viên hỏi 2 năm trước

Phần mềm 365 không giống như các phần mềm đơn giản khác , bạn hoàn toàn có thể chỉnh sửa toàn bộ thông tin trên hóa đơn nếu được phân quyền.