POS365.VN luôn hỗ trợ bạn 24/7Lịch trình bảo trì sẽ được diễn ra như thế nào?
admin Nhân viên hỏi 2 năm trước

365 thường xuyên được bảo trì và cập nhật phiên bản mới miễn phí, tất cả đều diễn ra tự động và không ảnh hưởng tới việc sử dụng phần mềm của quý khách.