POS365.VN luôn hỗ trợ bạn 24/7Khi tôi mở thêm chi nhánh thì chi phí sẽ tính thế nào?
admin Nhân viên hỏi 2 năm trước

365 có chính sách chiết khấu cực mạnh cho các chi nhánh mở tiếp theo, giảm tới 60% giá trị gói đang dùng. Còn có riêng chính sách ưu đãi vs các doanh nghiệp muốn kí nhiều chi nhánh.