POS365.VN luôn hỗ trợ bạn 24/7Khách hàng có nhu cầu trả hàng thì hệ thống hỗ trợ như thế nào?
admin Nhân viên hỏi 2 năm trước
  • Hiện tại, hệ thống 365 hoàn toàn có thể đáp ứng được nhu cầu đổi trả hàng với tính năng “nhận hàng trả” trên màn hình bán hàng theo 2 cách :
  • Khách hàng có nhu cầu đổi trả theo hóa đơn hoặc với các mặt hàng riêng lẻ
  • Khách hàng có nhu cầu trả lại nhưng không có hóa đơn.