Bán hàng 365 luôn hỗ trợ bạn 24/7Hệ thống có hỗ trợ tính VAT khi tạo hóa đơn cho khách hàng không ?
admin Nhân viên hỏi 11 tháng trước

Các phần mềm khác trên thị trường đa phần không hỗ trợ VAT nhưng riêng tại 365 lại có đầy đủ các tính năng phục vụ nhu cầu riêng biệt cho từng cửa hàng như VAT…