POS365.VN luôn hỗ trợ bạn 24/7Chi phí nâng cấp phiên bản / bảo trì như thế nào?
admin Nhân viên hỏi 1 năm trước

Quý khách không phải trả thêm bất kỳ chi phí nào cho việc nâng cấp phiên bản hay bảo trì sản phẩm. Các phiên bản mới sẽ được tự động cập nhật miễn phí