POS365.VN luôn hỗ trợ bạn 24/7Bản dùng thử miễn phí 7 ngày khác gì so với bản chính thức?
admin Nhân viên hỏi 2 năm trước

Bản dùng thử hoàn toàn giống bản chính thức, với đầy đủ tính năng. Khi chuyển sang bản chính thức, quý khách vẫn có thể tiếp tục sử dụng toàn bộ dữ liệu đã nhập trong thời gian dùng thử. Hoặc nếu quý khách yêu cầu, 365 có thể tạo một tài khoản mới hoàn toàn cho quý khách.